Automatický preklad

Až na minimom výnimiek sú všetky naše knihy napísané v Slovenčine. Krásny jazyk, to je pravda, ale nie každý mu rozumie. Ako to dostať do iných jazykov?

Sú dve možnosti, ako dostať knihu do viac jazykov: ľudský alebo strojový preklad. A, samozrejme, niečo medzi tým. Automatický preklad má nevýhodu v tom, že hlavne medzi menej "komunikujúcimi" jazykmi, ktoré sú často poskladané na iných základoch, je kvalita prekladu veľmi zlá. Inými slovami bude každému jasné, že to nepísal človek, ale počítač. Môže sa tiež stať, že budú mať slová trochu iný, prípadne úplne opačný význam.

Dobrý príklad je veta "i do not like you", teda v preklade "nemám ťa rád/rada". Kým niektoré nástroje to preložia dobre, iné si nevšimnú časť textu, napríklad "not", a výsledok má tak presne opačný význam, napríklad "mám ťa rád/rada".

Najlepšie výsledky automatického prekladu sú medzi podobnými jazykmi a medzi celosvetovo známymi jazykmi. Napríklad prekladanie z Angličtiny do Španielčiny a naopak je s menším počtom chýb, ako keby sa prekladalo zo Slovenčiny do Vietnamčiny. Pri podobných jazykoch, ako je Slovenčina a Čeština, je výsledok často takmer dokonalý, na základe použitých slov.

Prvá kniha, ktorú vydala Greenie knižnica v inom ako slovenskom jazyku, je Pohádky ke čtení. Dôvody na jej napísanie sú rôzne a aj pre toto dielo je naša knižnica viacjazyčná. Pretože je záujem o túto knihu aj v Slovenčine, prišiel nápad urobiť slovenskú verziu. Nie je to problém preložiť do Slovenčiny a túto knihu sme aj preložili. Použila sa kombinácia automatického a ľudského prekladu.

Na prekladanie sa používa Google Translate. Konkurenčné riešenie (Bing) poskytuje oveľa horší preklad.

Ako dostať knihu z Greenie knižnice do iného jazyka?

  1. Otvoriť stránku Google translate
  2. Prekopírovať tam odkaz na HTML verziu knihy (možno aj TXT či niektoré iné formáty)
  3. Vybrať jazyk a stlačiť tlačidlo Preložiť