Klárkohodina a rýchlosť čítania

Rýchlosť čítania

Ako rýchlo číta človek? Otázka, ktorá sa nedá tak úplne jednoducho zodpovedať. Teoreticky na to stačí rýchlosť, tak ako je maximálka nového Ferrari alebo priemerná rýchlosť bežného autíčka v meste s častými zápchami. Rýchlosť čítania sa však len odhaduje, neexistuje špeciálny vynález na presné meranie, je len odhad. Navyše je poskladané z množstva vecí, ktoré môžu samotné čítanie ovplyvňovať: typ textu, nálada, osvetlenie...

Na internete možno nájsť počet slov za minútu. Celkovo sa minúta hodí, nie je ani dlhá a ani krátka a často je až prekvapivé, koľko toho za minútu stihneme, ak sa nám veľmi chce. Je napríklad úplne bežné, že niektorý odstavec v novinách prečítame za niekoľko sekúnd a tak za jedinú minútu stihneme aj dva či tri. Internetové údaje a rôzne štatistiky hovoria o rýchlosti čítania slov, nie písmen. Prečítať slovo vlk alebo pes je jednoduché a okamžité. Časté slová s maličkým počtom znakov. Technické údaje, poskladané zo siedmych slov, sú pre nezasväteného do tej oblasti nočnou morou. Vlk i elektrotechnológia sú slová, obyčajné slová, no mimoriadne odlišné. Akých slov tak dokáže človek prečítať sto, dvesto či päťsto za minútu? Logicky by to mal byť text, ktorý emuluje bežné používanie očí na sledovanie textu. Treba si tiež uvedomiť, že človek nečíta len písmená, ale aj medzery, ktoré oddelujú jednotlivé slová. Taktiež sa čítajú rôzne spojky či čísla.

Ak viete, koľko slov prečítate za minútu, neviete takmer nič. Alebo skôr viete niečo, čo je nepresné.

Klárkohodina a kilowatthodina

Kilowatthodina nie je žiadna oficiálna jednotka. Vynásobiť výkon a čas znamená získať prácu, pretože práca delená časom je výkon. Pri meraní sa samozrejme každý zaujíma o výkon v danom čase, ale aj o to, ako dlho sa výkon podáva. Kilowatthodina je jednoduchá jednotka, ktorá zjednodušila rátanie a zaviedla poriadok. Čo na tom, že nie je nejaká úplne správna. Ak tomu rozumejú špecialisti i obyčajní ľudia, tak kde je problém?

Klárkohodina vznikla pri úvahe o knihách G. R. R. Martina, ktoré sú okrem iného naozaj tučné. Alebo obézne? Vytvoril svet, kde sa niečo deje a je o tom naozaj veľa strán. Aké rozľahlé je jeho dielo? Koľko sa toho zmestilo do Game of Thrones? Veľa, naozaj veľa. Ak by sa povedalo presné číslo v znakoch, bolo by to pre každého len obrovské číslo. Ak by sa rútil k zemi asteroid a vedci by povedali jeho veľkosť vo veľkých číslach, nie každý by si vedel predstaviť, či je ten asteroid veľký ako Slovensko alebo "len" ako Bratislava. Bolo by to ako merať Mount Everest krajčírskym metrom.

Pri ceste z Pardubíc do Prahy, kde som cestoval s veľmi nadanou Klárkou, ktorá čítala naozaj ako blesk, sa zrodil nápad. Čo keby sa jej rýchlosť čítania zmenila na mernú jednotku? Už by to nebolo veľmi veľa znakov a nemuseli by sa používať ani normostrany, ktoré sa nie vždy ujali a stále sem tam niekto nevie, čo je to normostrana, ale niečo nové, iné. Klárkohodina sa mi páčila hneď, pretože je to zároveň dobrá jednotka na dlhé texty a tiež si môžem takto uctieť niekoho, kto dosť pomohol aj tu s knižnicou.

Výpočet

Spôsob výpočtu prebehol mimoriadne jednoducho - použil sa článok z Wikipedie, konkrétne úvod k článku o korytnačkách. Pretože spomínaná Klárka je z Česka, použila sa česká Wikipedie a článok s názvom želvy. Daný úsek sa prečítal za 16 sekúnd, z čoho je jednoduché vypočítať rýchlosť za jednu sekundu, minútu či hodinu. Ak čítate naozaj rýchlo a hľadáte niečo s dostatočnou dĺžkou, môže sa tento údaj hodiť. Upozorňujem však, že Klárkohodina nie je rýchlosť priemerného človeka, ale aktívnej čitateľky. Mimoriadne aktívnej.

152 775 znakov za hodinu je jedna Klárkohodina. Zaokrúhlene 150 000 znakov, čo je zároveň 1000 SMS správ či feedov na sieti Twitter. Vypočítať Klárkohodiny môžete cez ktorúkoľvek kalkulačku, alebo cez tú našu špecializovanú, kde len napcháte hromadu textu.

Príklad:

Kniha má 390 strán, každá strana má približne 1400 znakov. Ako dlho by to čítal nadaný človek?

Ak by som bral Klárkohodiny, výsledok je:

x Kh = 390 * 1400 / 152 775

x Kh = 3,57388316

Skúsený čitateľ dokáže túto knihu prečítať za 3.5 až 4 hodiny.

Samozrejme je nutné povedať ešte raz, že Klárkohodina je naozaj veľká jednotka, a preto pribudla do našej kalkulačky aj úplne iná jednotka, tentokrát bez veľkolepého označenia. Množstvo znakov, ktoré dokáže priemerný čitateľ prečítať za jednu minútu. Táto jednotka sa hodí napríklad na knižné kapitoly či krátke poviedky. Prípadne epickú báseň alebo referát do školy.

Priemerný čitateľ prečíta za minútu 1 333 znakov. Moja osobná hodnota pri skutočne bežnom čítaní, bez ponáhľania sa.

Príklad: Jožko potrebuje referát do školy, ktorý by mohol čítať 10 minút. Vyhovuje to, čo našiel? Jeho text má 14 350 znakov.

14 350 / 1 333 = x

x = 10,7651913

Odpoveď je jednoduchá, pri mojej rýchlosti čítania by bol tento text dostatočne dlhý. Ak by ale čítal pomalšie ako ja (daná hodnota je čítanie očami, nie čítanie pre publikum), viac by sa hodil kratší text.

Použitie jednotiek v praxi

- znaky sú vhodné tam, kde je približne alebo presne zadaná hodnota, napríklad môžete dať nadpis stránky na maximálne 20 znakov, prípadne musí byť krátky článok na maximálne 3000 znakov. Málokedy sa používa nad 5000.

- normostrany sú šikovná jednotka na rôzne diela. Aj tie najhrubšie knihy sa dajú prerátať na normostrany, pričom výsledkom je ľahko zapamätateľné číslo. Možno sa stretnúť so zadaniami, ktoré treba vypracovať napríklad na 5 normostrán. V normostranách je tiež množstvo textu na preklad do iných jazykov.

- znaky za minútu z pohľadu bežného čitateľa sa hodia tam, kde sa bude niečo rozprávať nahlas pred publikom alebo do rádia, napríklad prednes referátu alebo časti poviedky.

- Klárkohodina je obrovská jednotka, určitená na obrovské množstvá textu (knihy a odborné manuály)

Pozri tiež

- Normostrana

P.S. Tento článok by bežný čitateľ mal prečítať približne za 4,5 minúty, na Klárkohodiny je to približne 0,04.