Normostrana

Pod pojmom normostrana sa rozumie strana, ktorá spĺňa normu. Neznamená to normálnu stranu, ale normovú. Normostrana je z čias, keď písaniu kraľovali mechanické písacie stroje. Aj keď písacie stroje patria minulosti, normostrana ako pojem ostal.

Normostrana je jednotka dĺžky textu, počtu znakov (vrátane medzier, čiarok a spol). Jedna normostrana textu znamená 1800 znakov, pričom ide (alebo skôr išlo) o 30 riadkov a v každom riadku 60 písmen. Na to, aby to bolo možné, je potrebné použiť alebo písací stroj, alebo písať dokument na počítači špeciálnym písmom, tzv. monotype.

Monotype (alebo monospace) písmo je také, v ktorom má každý znak rovnakú veľkosť. Bežne má m a i odlišnú veľkosť, tu je však tá veľkosť úplne rovnaká. Ak sa použije bežné písmo, napríklad Times New Roman, vôjde sa pri zadanej veľkosti viac ako 60 znakov v jednom riadku. Bohužiaľ, stále existujú blbci, ktorí prikazujú písať napríklad diplomovky tak, aby bol presne zadaný počet znakov na výšku a šírku s písmom Times vo veľkosti 12, čo sa jednoducho nedá. Zbytočne to zdeptáva študentov. Na to treba monospace písmo, ignorovať tie hlúposti, alebo aspoň nestresovať... medzi monotype písma patrí napríklad Courier New.

Normostrana sa dnes často používa na odhadnutie dĺžky diela. Ak má kniha 300 strán, tak to neznamená, že má viac písmen ako iná kniha, ktorá má strán iba 200. Rozdielna môže byť veľkosť písma, okraje, riadkovanie atď. Ak má ale kniha 500 normostrán, tak je dĺžka priamo určená. Napríklad jeden diel série Vodná planéta má okolo 175 normostrán, takže 175x1800 znakov. Zaokrúhlene 315 000 znakov.

Počet normostrán sa dá vždy získať vydelením počtu znakov číslom 1800. Taktiež je možné akúkoľvek knihu odhadnúť na počet znakov a normostrán. Stačí sa len na ňu dobre pozrieť a vybrať priemernú stranu. Ani preplnenú znakmi, ani takmer prázdnu, ako je napríklad pri poézii. Potom už len použiť vzorec:

počet_riadkov X počet_znakov_v_priemernom riadku X počet strán

Príklad:

25 riadkov x 63 znakov x 150 strán = 236 250

236 250/1800 = 131,25 normostrany

Na našej peknej veselej knižnici je nástroj na počítanie znakov, normostrán a tiež plných strán. Nech sa páči, vložte akýkoľvek text a Greenie kalkulačka prepočíta počet normostrán, plných strán a znakov.

Normostrana v kocke:

- jednotka množstva údajov

- pochádza z čias mechanických písacích strojov

- obsahuje 1800 znakov

- akýkoľvek text stačí vydeliť číslom 1800

Pozri tiež

- Klárkohodina a rýchlosť čítania

P.S. Tento text má 2320 znakov - 1,4 normostrany.