Zoznam kníh

V zozname máme 4 žánre kníh. Okrem beletrie a poézie tu nájdete odborné knihy a hry a hernú literatúru. Môžete sa tiež prepnúť na klasické zobrazenie s obálkami.

Beletria

Psychologické diela Ladislava Mrenu
Vodná planéta

Poézia

Poézia Márie Novákovej

 

Prečo tento zoznam kníh? Dôvod je mimoriadne jednoduchý, grafické zobrazenie nemusí každému vyhovovať. Dobrým príkladom sú ľudia s pomalším alebo obmedzeným pripojením na internet, s nastaveným blokovaním obrázkov a tak podobne. Taktiež dokáže toto zobrazenie lepšie pracovať so špeciálnym softvérom pre ľudí s poruchami vnímania zrakom, tzv. screenreader. Sú to všetky dôvody? Veru nie. Toto zobrazdenie umožňuje navyše napríklad zobrazenie literárnych autorov v úplne krátkej forme.

DC - Diana Čechovičová (poézia)

AF - Andrea Ferencová (poézia)

MF - Mária Furmanová (beletria)

IG - Iveta Griešová (poézia)

HH - Henrich Hanušovský (poézia)

PH - Peter Hoferek (odborné knihy)

SH - Stanislav Hoferek (beletria, poézia, odborné knihy, herná literatúra, hudba)

JI - Jan Indrák (poézia)

DK - Daniel Kaločay (poézia)

GK - Greenie knižnica - komunita (odborné knihy a kreatívne písanie)

PK - Patrícia Karabiňošová (poézia)

MJ - Maja Jackobs Jakúbeková (poézia)

ML - Alexander Lavrík (beletria)

MM - Milica Mikulová (poézia)

LM - Ladislav Mrena (beletria)

RM - Ria Mruškovičová (poézia)

MN - Mária Nováková (poézia)

MEN - Matúš E. Novotňák (beletria)

BP - Beáta Plučinská (beletria)

PS - Pavel sekerák (hudba a poézia)

MV - Miriam Vojčeková (beletria)

LZ - Lidka Žáková (beletria)