Staroveké Grécko

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Ktoré bolo hlavné mesto Grécka v čase Trójskej vojny?
 • Atény
 • Mykény
 • Sparta
 • Trója
2. Ktoré mesto dokázalo pravidelne porážať vojská Rimanov a Kartágincov?
 • Korint
 • Sparta
 • Knossos
 • Syrakúzy
3. Ktorá z nasledovných udalostí je najstaršia?
 • vznik demokracie
 • založenie Atén
 • Olympijské hry
 • narodenie poetky Sapfó
4. Kto sa najviac zaslúžil o rozšírenie gréckej kultúry do sveta?
 • Sokrates
 • Aristoteles
 • Platón
 • Alexander

Výsledok =

Správne odpovede: