Zoznam kníh

V zozname máme 5 žánrov kníh. Okrem beletrie a poézie tu nájdete výroky, odborné knihy a hry a hernú literatúru. Môžete sa tiež prepnúť na klasické zobrazenie.

Beletria

Prekliatie temných elfov
Realitu tvoria tvoje sny
Sen
Vodná planéta

Poézia

Poézia Stanislava Hofereka
Poézia Márie Novákovej
Poézia Pavla Sekeráka
Poézia Renáty Montmartre Bogdáni
Poézia Zuzany Balašovovej Donátovej

 

Prečo tento zoznam kníh? Dôvod je mimoriadne jednoduchý, grafické zobrazenie nemusí každému vyhovovať. Dobrým príkladom sú ľudia s pomalším alebo obmedzeným pripojením na internet, s nastaveným blokovaním obrázkov a tak podobne. Taktiež dokáže toto zobrazenie lepšie pracovať so špeciálnym softvérom pre ľudí s poruchami vnímania zrakom, tzv. screenreader. Sú to všetky dôvody? Veru nie. Toto zobrazdenie umožňuje navyše napríklad zobrazenie literárnych autorov v úplne krátkej forme.

MB - Martina Bachratá (poézia)

PB - Patrícia Brestovanská (výroky)

RMB - Renáta Montmartre Bogdáni (poézia)

DC - Diana Čechovičová (poézia)

ZBD - Zuzana Balašovová Donátová (poézia)

AF - Andrea Ferencová (poézia)

MF - Mária Furmanová (beletria)

IG - Iveta Griešová (poézia)

HH - Henrich Hanušovský (poézia)

PH - Peter Hoferek (odborné knihy)

SH - Stanislav Hoferek (beletria, poézia, recepty, odborné knihy, herná literatúra, hudba)

TH - Tereza Hrušková (poézia)

JI - Jan Indrák (poézia)

MJ - Maja Jackobs Jakúbeková (poézia)

PJ - Peter Jarkuliš (poézia)

DK - Daniel Kaločay (poézia)

DUK - Ďuro Karkuš (hudba)

GK - Greenie knižnica - komunita (odborné knihy a kreatívne písanie)

PK - Patrícia Karabiňošová (poézia)

ML - Alexander Lavrík (beletria)

TM - Tina Mar (hudba)

RMI - Richard Mičuda (poézia)

MM - Milica Mikulová (poézia)

DM - Dávid Matuš (poézia)

MVM - Mária Margitfalviová (beletria)

LM - Ladislav Mrena (beletria)

RM - Ria Mruškovičová (poézia)

MN - Mária Nováková (poézia, próza, výroky)

MEN - Matúš E. Novotňák (beletria)

MO - Magdaléna Orolinová (recepty)

BP - Beáta Plučinská (beletria)

VR - Vojtěch Raška (beletria)

PS - Pavel Sekerák (hudba, beletria a poézia)

MS - Mária Streicherová (beletria)

PST - Peter Štec (hudba, beletria)

ES - Eva Šubáková (beletria)

ET - Emma Tomková (poézia)

MV - Miriam Vojčeková (beletria)

ZV - Zuzana Volentierová (poézia)

BZ - Broňa Zelená (poézia)

LZ - Lidka Žáková (beletria)