GKBN

GKBN je, podobne ako ISBN, údaj na kategorizáciu kníh. Vďaka GKBN je možné vyčítať niečo o knihe. Na to bol tento systém vlastne vytvorený, plus na možnosti jednoduchého triedenia. GKBN má 6 číslic, pričom vždy ide len o možnosti ÁNO/NIE, čiže v IT svete o 1 alebo 0. Rôzne knihy môžu mať rovnaké GKBN číslo. Napríklad kniha 10 slov a osudov má číslo 110001.

Dôležité je poradie číslic, kde každá pocícia znamená ÁNO alebo NIE na konkrétne otázky. Tu je zoznam otázok:

1) Obsahuje kniha humor? Je vtipná či obsahuje smiešne hlášky?

2) Je kniha zameraná na lásku? Alebo plní tam láska dôležitú úlohu?

3) Nachádza sa v knihe filozofia? Sú v knihe časti na zamyslenie?

4) Vyžaduje kniha logiku? Logika je potrebná napríklad pri krížovkách či detektívkach.

5) Je kniha určená alebo špeciálne vhodná pre deti? Neobsahuje násilie a iný neželaný obsah pre detského čitateľa?

6) Je táto kniha nesporná a teda vhodná aj pre ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť sporným témam (politika, náboženstvo, adopcia, potraty atď) ?

Príklad GKBN

Ak napíšete vtipný dievčenský román o láske, ktorý do deja nebude vnášať žiadne komplikované filozofovanie, už máte polovicu GKBN jasnú. Ak má to dielo miestami má prvky napínavej detektívky a nie je určený pre deti a ani neobsahuje nejakú spornú tematiku, mohli by ste mu dať nasledovné hodnotenie:

  • Humor: áno (1)
  • Láska: áno (1)
  • Filozofia: nie (0)
  • Logika: áno (1)
  • Deti: nie (0)
  • Nesporné: áno (1)

Zjednodušené GKBN tejto knihy (110101) sa môže zobraziť napríklad aj takto:

Humor☑ Láska☑ Filozofia☐ Logika☑ Pre deti☐ Nesporné☑