Ръководство за здравословен живот на една стандартна страницаАвтор

Издател

Лиценз

Издание

Автор на обложката

Станислав Хоферек

Greenie knižnica

CC-BY-NC-ND

Първо (2023)

Станислав Хоферек

За книгата

Toва e изключително кратко и лесно ръководство, което се стреми да даде максимум информация на една стандартна страница, т.е. 1800 знака. Добър начин да дадеш няколко мъдри съвета на някого, който не иска да чете дълги и трудни текстове. Kраткото ръководство обяснява напълноп разбираемо. Можете да си закачите тези мисли например на хладилника и да се ръководите от тях, ще се чувствате по-добре. Спокойно можете да премахнете това, което сте изпълнили или вече е влязло в паметта ви.
A какво е най-важно за здравословния живот? Да не се гониш с килограмите, BMI стойностите и сантиметрите, a просто да се чувстваш добре и да можеш да изтичаш до петия етаж, без да се наложи да ти викнат линейка.

Ръководство за здравословен живот на една стандартна страница

S. Hoferek Ръководство за здравословен живот 3/3 Greenie knižnica, greenie.elist.sk