Bratislava

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Bratislava sa označovala ako trojjazyčné mesto. Medzi dominantné jazyky nepatrila:
 • Slovenčina
 • Angličtina
 • Maďarčina
 • Nemčina
2. Rieka Dunaj, ktorá cez Bratislavu preteká, oddeľuje jednu dôležitú časť od zvyšku mesta. Ktorú?
 • Ružinov
 • Petržalka
 • Karlova Ves
 • Lamač
3. Čo majú spoločné Bratislava, rakúske mestá Viedeň a Linec či Budapešť?
 • Historickú obchodnú cestu
 • Rieku
 • Sú to partnerské mestá
 • Významné centrá rímskokatolíckej cirkvi
4. Schöne Náci, vlastným menom Ignác Lamár, má v Bratislave sochu. Tá je známa hlavne pre:
 • vydesený výraz
 • chodidlá
 • fotoaparát
 • klobúk

Výsledok =

Správne odpovede: