Čo je na obrázku? (3)

Autor kvízu: Stanislav Hoferek & Terézia Joniová

1. Čo je na obrázku?

 • Puškin
 • Rachmaninov
 • Tchaikovský
 • Kutuzov
2. Čo je na obrázku?

 • fagot
 • fujara
 • didgeridoo
 • holandský saxofón
3. Čo je na obrázku?

 • neutrálna nota
 • štvrťová nota
 • polová nota
 • celá nota
4. Čo je na obrázku?

 • Queen
 • Beatles
 • Rolling Stones
 • Abba

Výsledok =

Správne odpovede: