Druhá svetová vojna

Autor kvízu: Jakub Mareček

1. Kto zaútočil na Pearl Harbor?
 • Nemecko
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Sovietsky zväz
2. V ktorej krajine vznikol fašizmus?
 • Taliansko
 • Nemecko
 • Srbsko
 • Poľsko
3. Nemecko používalo v bojoch svoje panzery a tigre. O aké jednotky išlo?
 • ponorky
 • elitná pechota
 • motocykle
 • tanky
4. Pri bojoch na východe narazil Hitler na rovnaké problémy, ako Napoleon. Čo bolo najväčším problémom?
 • zásobovanie
 • technické poruchy armády
 • nesprávne informácie od spojencov
 • navigácia po neznámom teréne

Výsledok =

Správne odpovede: