Európa

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. V ktorej krajine sa nachádza medzinárodný súdny dvor?
 • Belgicko
 • Holandsko
 • Nemecko
 • Rakúsko
2. S koľkými štátmi má Nórsko svoju pozemnú hranicu?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
3. Ktoré krajiny mali ako prvé svoje zámorské kolónie?
 • Španielsko a Portugalsko
 • Anglicko a Francúzsko
 • Nemecko a Taliansko
 • Dánsko a Nórsko
4. V ktorej z uvedených krajín sa používa primárne azbuka?
 • Chorvátsko
 • Srbsko
 • Albánsko
 • Grécko

Výsledok =

Správne odpovede: