Greenie knižnica

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Nezaujímavá hlavná postava, náboženstvá, utečenkyňa, čierny humor a ženské postavy. O aké dielo z Greenie knižnice ide?
 • Dovolenka v pekle
 • Bohovia z Alta
 • Vodná planéta
 • Zablatená princezná
2. Kto nepatrí medzi zakladajúcich členov Greenie knižnice?
 • Stanislav Hoferek
 • Mária Nováková
 • Daniel Kaločay
 • Matúš Alexander Lavrík
3. V súčasnosti sa v Greenie knižnici nachádzajú knihy rôznych žánrov. Aký žáner nám však chýba?
 • Epická poézia
 • Príručka kreatívneho písania
 • Kuchárka
 • Cestopis
4. Pri akej príležitosti bola napísaná básnická zbierka kompromis?
 • Vojna v Iraku
 • Referendum o rodine
 • Výstavba skládky v Pezinku
 • Zrušenie divadla Marianom Kotlebom

Výsledok =

Správne odpovede: