Kartágo

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Kartágo založili utečenci. Odkiaľ pôvodne pochádzali?
 • Fenícia
 • Grécko
 • Perzia
 • Egypt
2. Najväčším vojenským géniom Kartága bol Hannibal. Medzi jeho najväčšie úspechy patrili vyhrané bitky v dnešnom Taliansku. Ako sa tam dostal?
 • vlastnými loďami
 • ukradnutými loďami
 • pochodom cez Alpy
 • dohodou s pirátmi
3. Z čoho najviac bohatlo Kartágo po prvej vojne s Rímom?
 • námorný obchod
 • výroba zbraní
 • ťažba striebra
 • obchod s otrokmi
4. Dejiny by mohlo vyzerať inak, keby Hannibal kompletne porazil Rím. Najväčšími prekážkami boli niekoľkí schopní vojvodcovia Rimanov a vnútorné problémy Kartága. Predovšetkým:
 • spory medzi jednotlivými rodmi
 • nedostatok nerastných surovín
 • nízka kvalita poľnohospodárskej pôdy
 • časté prírodné katastrofy

Výsledok =

Správne odpovede: