Matematika

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0=
 • 362 800
 • 0
 • 3,14
 • úloha nemá riešenie
2. C2 = A2 + B2
 • polomer kružnice
 • Ludolfovo číslo
 • Pytagorova veta
 • gravitácia
3. 10001100111010011110111000011101010111010
 • binárna sústava
 • jednotková sústava
 • lineárna sústava
 • hexadecimálna sústava
4. Dve autá, červené a zelené, vyšli z mesta A smerom do mesta B. Červené auto ide rýchlosťou 90 km/h, zelené auto rýchlosťou 65km/h. V akej vzdialenosti budú tieto autá od seba po 5 hodinách cesty?
 • bez ďalších údajov to nie je možné zistiť
 • 25 kilometrov
 • 65 kilometrov
 • 125 kilometrov

Výsledok =

Správne odpovede: