Nemecko

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Nemecko patrí medzi relatívne nové krajiny. V ktorom roku bolo Nemecko úspešne zjednotené po prvý krát?
 • 1871
 • 1989
 • 1990
 • 1933
2. Jedným z najvýznamnejších konfliktov v Európe bola Tridsaťročná vojna (1618-1648). Bojujúce strany mali odlišné názory predovšetkým na:
 • prerozdelenie poľnohospodárskej pôdy
 • rovnoprávnosť náboženstiev
 • úlohu žien v spoločnosti
 • svadobnú politiku Habsburgovcov
3. Neuschwanstein je jedna z najkrajších svetových pamiatok. O akú stavbu v Bavorsku ide?
 • romantický zámok
 • stredoveká pevnosť
 • dvojvežová katedrála
 • termálne kúpele
4. Ako sa číta znak ß, ktorý sa používa v nemčine?
 • ako S
 • ako Š
 • ako B
 • ako P

Výsledok =

Správne odpovede: