Slovenská poézia

Autor kvízu: Jana Babušiaková

1. Kto napísal báseň Jesenná láska?
 • Milan Rúfus
 • Miroslav Válek
 • Krista Bendová
 • Pavol Horov
2. V básňach Maše Haľamovej sa nevyskytovala:
 • prírodná lyrika
 • láska a osobné pocity
 • bolesť zo straty
 • revolučná výzva
3. Kto bol Pavel Ušák Oliva?
 • kňaz
 • úradník
 • námorník
 • lekár
4. Krvavé sonety od Pavla Országha Hviezdoslava sú dielom o hrôzach vojny. O ktorej vojne píše Hviezdoslav?
 • Napoleonské vojny
 • Vojny medzi Rakúskom a Pruskom
 • Prvá svetová vojna
 • Druhá svetová vojna

Výsledok =

Správne odpovede: