Staroveký Rím

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Rím vznikol podľa legendy v roku 753 p.n.l. Aké zviera sa spomína v legende?
 • vlčica
 • lev
 • medveď
 • sýkorka
2. V poslednom storočí pred našim letopočtom sa vytvorila vládnuca trojica, tzv. Triumvirát. Jeho členmi boli Crassus, Pompeius a:
 • Vergílius
 • Augustus
 • Cicero
 • Caesar
3. Jedno z najznámejších povstaní v dejinách viedol Spartakus. Išlo o povstanie:
 • mešťanov
 • otrokov
 • legionárov
 • senátorov
4. Zlatý vek Rímskej ríše sa nazýva tiež ako éra:
 • piatich dobrých cisárov
 • piatich víťazných ťažení
 • piatich druhov umenia
 • piatich divov Antiky

Výsledok =

Správne odpovede: