Staroveký Rím (2)

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Rím bolo prvé mesto na svete, ktoré dosiahlo 1 milión obyvateľov. Ktoré bolo druhé najväčšie mesto v celých dejinách Rímskej ríše, ktoré dosiahlo až úctihodných 600 000 obyvateľov?
 • Kartágo
 • Alexandria
 • Atény
 • Mediolanum (Miláno)
2. Jeden z cisárov bol natoľko šialený, že vymenoval svojho koňa za konzula, zamiloval sa do sestry či nútil svoju armádu zbierať mušle ako korisť od oceánu. O koho išlo?
 • Tiberius
 • Caligula
 • Nero
 • Domitianus
3. Jedným z protivníkov Ríma bol kráľ Jugurta z Numídie. Akú taktiku využil v boji s Rímom?
 • zápalné lode
 • podplácanie
 • otrávené studne
 • bojové slony
4. Existuje veľa dôvodov, prečo Rím zanikol. Kto obsadil väčšinu územia dnešného Talianska?
 • Húni
 • Vandali
 • Góti
 • Germáni

Výsledok =

Správne odpovede: