Vesmír

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Čo znamená 1AU, čiže jedna astronomická jednotka?
 • Vzdialenosť medzi stredom a povrchom Slnka
 • Vzdialenosť medzi Slnkom a najbližšou planétou
 • Vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou
 • Vzdialenosť, akú prejde svetlo za jeden rok
2. Približne akú plochu našej planéty pokrýva voda?
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
3. Keď sme pri vode, kde sa v našej slnečnej sústave nachádza najviac vody?
 • Zem
 • Jupiter
 • Slnko
 • Mesiac Európa
4. Kedy vznikol vesmír?
 • 10 000 rokov dozadu
 • 1 000 000 rokov dozadu
 • Viac ako 4 miliardy rokov dozadu
 • Viac ako 12 miliárd rokov dozadu

Výsledok =

Správne odpovede: