Lucia Bizarretová

1) Predstavíš sa nám trochu?

Študujem žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Začiatkom roka 2012 mi vyšla debutová kniha, zbierka básní, Izba s oceľovými roletami. Okrem toho, že píšem básne a občas aj poviedky, počas leta 2011 som založila elektronický literárny časopis iLeGaLiT, ktorý vychádza vo formáte PDF a čitatelia si ho môžu bezplatne stiahnuť. Časopis je zameraný predovšetkým na tvorbu (poézia/próza) mladých a menej známych autorov. V apríli roku 2012 bola na stránku časopisu pridaná nová rubrika iLeGaLiT pLuS, v ktorej sú publikované profily a ukážky z tvorby fotografov či výtvarníkov. Takisto občas vystupujem na autorských čítaniach, kde mám možnosť svoju tvorbu prezentovať naživo a niektoré z týchto čítaní aj sama organizujem.

2) Máš v láske knihy, predpokladám. Povieš nám niečo o tom, čo dobrovoľne čítaš a čo ti to dalo k životu?

Prečítam si všetko, čo ma zaujme a je jedno, do akého žánru kniha spadá, hlavne, musí byť niečím pútavá od začiatku až do konca, lebo ak nie je, knihu väčšinou odložím a už ju nedočítam. Z básnikov mám rada napríklad Billyho Childisha, Václava Hraběho, Jana Těsnohlídka, Vlada Šimeka a niekoľkých ďalších.

3) Nie len čítaš, ale aj píšeš. Povieš nám niečo o tvojich knihách alebo projektoch? O čom sú, pre koho sú a prečo to všetko začalo?

Ako som už vyššie spomenula, začiatkom roka 2012 mi vyšla zbierka básní, ktorá má názov Izba s oceľovými roletami. Zbierka obsahuje 28 básní, ktoré sú výberom tvorby, ktorá vznikala približne od polovice roka 2010 do polovice roka 2011. Kniha reflektuje súčasný stav spoločnosti. Sú v nej témy ako napríklad: nevšímavosť, chudoba, predsudky, vzťahy, homosexualita a ďalšie. Je dostupná hlavne na všetkých autorských čítaniach alebo iných podujatiach, ktorých sa zúčastňujem.

4) Povieš nám niečo na tému čítanie kníh? Čo si myslíš o súčasnej generácii mladých a ich vzťahu ku knihám?

Nemôžem hovoriť za celú generáciu mladých, neviem ako to s nimi je, ale väčšina mojich známych knihy číta pravidelne. Dojem, že mladí ľudia prestávajú mať záujem o knihy, možno vzniká na stredných školách, kde študenti musia (alebo aspoň by mali) čítať povinnú literatúru. Tam sa im podsúvajú knihy, ktoré v mnohých prípadoch už nie sú aktuálne štýlom spracovania, ani výberom témy, mladým jednoducho nemajú čo dať, a tak o ne nejavia záujem. Pokiaľ však majú možnosť vybrať si to, čo ich skutočne zaujíma, myslím si, že knihy čítajú.

5) Aké rady by sa podľa teba naozaj hodili začínajúcim autorom?

Veľa písať a potom si po sebe ten výtvor aj prečítať. Poškrtať všetko, čo je prebytočné, vyhladiť, vyleštiť atď. Nepoužívať ošúchané frázy, klišé, patetickosť. Čítať aj ostatných autorov, to však neznamená kopírovať ich, ale snažiť sa vytvoriť niečo nové, čo tu ešte nebolo. Dobrou cestou sú podľa mňa aj rôzne literárne portály, kde autori môžu pridávať svoje diela a ostatní užívatelia im ich môžu komentovať.

6) Posledná otázka je venovaná tak trochu genialite. Vieš napísať knihu alebo zložitejší dokument bez toho, aby sa niečo škrtalo a prepisovalo?

Ak by som napísala, že áno, klamala by som a to ja rozhodne nechcem! ;-)