Roman Kvalténi

1) Predstavíš sa nám trochu?

Narodil som sa 4.3.1969 v Zlatých Moravciach. Už na základnej škole som zabával spolužiakov svojimi vymyslenými scénkami. V tejto záslužnej aktivite som pokračoval aj počas štúdia na Gymnáziu J. Kráľa v Zl. Moravciach. Na "gympli" som začal písať aj krátke poviedky. Humorné. Len tak sám pre seba. Občas na hodinách literatúry aj odzneli v mojom ústnom podaní. Humoru som sa nikdy nevzdal, ale pisanie išlo na dlhší čas bokom. Nechal som sa vtiahnuť do zhonu a stresu. Ľutujem, že som sa radšej nevenoval písaniu. Až v roku 2012 som sa k písaniu vrátil a napísal som svoju prvotinu "DIMENZIA HUMORU". Sú to dve samostatné a veselé poviedky. Po mnohých neúspešných pokusoch o vydanie cez vydavatelstvá som si ju v roku 2013 vydal sám. Tento rok, t.j. 2014 som napísal a sám si vydal humorný román "ŹIVOT TICHOMÍRA HLUKA". Knihy vydávam pod pseudonymom R. K. Mimozemšťan. Teraz v decembri 2014 mi tento román vyšiel vo vydavatelstve Druska Books vo forme e-knihy.

2) Máš v láske knihy, predpokladám. Povieš nám niečo o tom, čo dobrovoľne čítaš a čo ti to dalo k životu?

Áno, knihy mám rád a rád ich aj čítam. Som na knihách odchovaný. V detstve od rozprávok po detektívky. Edícia STOPY a ZELENÁ KNIŽNICA ponúkali bohatý výber. Knihy som doslova "hltal". V dospelosti som väčšinou čítal knihy s duchovnou tematikou. Ale nie som žiadny ezoterický alebo náboženský fanatik. Moja kniha ŽIVOT TICHOMÍRA HLUKA si vlastne robí srandu z tejto oblasti. V duchovno však úprimne verím. Zaujímam sa o tajomno, vesmír, energie.

3) Nie len čítaš, ale aj píšeš. Povieš nám niečo o tvojich knihách alebo projektoch? O čom sú, pre koho sú a prečo to všetko začalo?

Robím si svoj vlastný názor a úsudok. Aj táto literatúra mi pomohla uvedomiť si, že humor ma povznášajucu energiu a vytráca sa z našich životov. Preto píšem hlavne humor. Toho nie je nikdy dosť. Momentálne však chcem napísať knihu, v ktorej chcem prezentovať svoj názor a pohľad na život. Zamýšľať sa nad mnohými témami, ktoré sú jeho súčasťou. Ale aj v tejto knihe chcem použiť humor. Odľahčiť to. Ako som uviedol v odpovediach na predošlé dve otázky, píšem a chcem písať hlavne humor. Satiru, čierny humor. Chcem ukázať svetu jeho pravú tvár. Chcem, aby postavy v mojich knihách hovorili a konali tak, ako väčšina ľudí dneška. Bez prikrášľovania. Moje knihy sú určené pre všetkých, ktorí trpia chronickým zmyslom pre humor. Taktiež som spomínal knihu, ktorú teraz začínam pripravovať. Bude to kniha mojich úvah na rôzne oblasti života. Na FB som pár týchto úvah zverejnil na mojom profile Roman Kvalténi. Chcel som vedieť, či moje myšlienky ľudí oslovia. Oslovili. Tak idem do toho. Túto knihu však nevydám ako R. K. Mimozemšťan. Ten bude písať iba humor.

4) Povieš nám niečo na tému čítanie kníh? Čo si myslíš o súčasnej generácii mladých a ich vzťahu ku knihám?

Na tému čítania kníh snáď iba toľko, že podľa mňa sa už číta čoraz menej. A hlavne mladá generácia. Keď som v mladosti vzal knihu do rúk, otvoril ju, najprv som pocítil jej vôňu, energiu. Potom som si našiel tiché miesto a ponoril sa do jej deja. Rozptylená myseľ väčšiny mladých, ale i starších ľudí je zameraná na zhon a honbu za istotami, ktoré už dávno istotami nie sú. Umenie, nech je akékoľvek, povznáša a ukľudňuje dušu. A hlavne ju rozradostní. Preto je umenie a tvorivosť pre život potrebné.

5) Aké rady by sa podľa teba naozaj hodili začínajúcim autorom?

Čo poradiť začínajúcim autorom? Hlavne to, aby písali. A nenechali sa nikým a ničím odradiť. Aby boli sami sebou, neopičili sa po druhých a aby si stáli za svojimi názormi, myšlienkami. Našťastie existujú vydavateľstvá ako napr. Druska Books, ktoré umožnia vydanie ich diel. Dostanú sa tak k čitateľom a tí napokon vyšlú spätnú väzbu. Aj keď bude neúprosná, treba písať ďalej. Všetko je o vytrvalosti a húževnatosti. A o hlbokej viere v samého seba.

6) Posledná otázka je venovaná tak trochu genialite. Vieš napísať knihu alebo zložitejší dokument bez toho, aby sa niečo škrtalo a prepisovalo?

Neviem si predstaviť, že by som niečo neškrtal alebo neopravoval. Svoje dielka píšem vždy najprv perom, rukou. Genialita spočíva v myšlienkach a nie v neomylnosti. Chyby sú potrebné, bez nich to nejde. Ukazujú nám smer. Zažitá chyba je poznanie, z ktorého múdry človek čerpá a napreduje. A tým sa stáva geniálnym.