Akú licenciu zvoliť?

Licencia, čo to je? A samozrejme, ten nudný text, ktorý sa preskakuje pri inštalácii programov na Windows... pri dokumentoch, hudbe, filmoch i softvéri je licencia v prvom rade niečo ako zoznam pravidiel používania. Dá sa to prirovnať k jogurtu v spoločnej chladničke na intráku. Aby ho niekto nezjedol, tak sa napíše, komu patrí, prípadne niečo ďalšie. Napríklad nechať aspoň polovicu.

Pri knihách sa často rieši čítanie, šírenie diela, možnosť komerčného použitia a podobne. Najvhodnejšou licenciou pre slobodné diela je Creative Commons. Stačí si vybrať konkrétny variant. V Greenie knižnici je u všetkých diel Creative Commons CC-BY-NC-ND.

V bežnej reči: Ktokoľvek môže čítať a ďalej šíriť dielo. Musí sa zachovať meno autora, na komerčné použitie treba súhlas autora a nemôžu byž žiadne odvodeniny bez autorovho súhlasu.

Ak dá autor svoj text do klasického vydavateľstva, musí sa riadiť jeho vlastnou licenciou. Autor nemôže robiť, čo sa mu zapáči a je viazaný zmluvnými podmienkami.

Pridať licenciu do diela nie je žiadny problém, väčšinou stačí pridať jednu vetu alebo ikonku na viditeľné miesto.

Typy licencií

  • Neslobodné licencie má napríklad veľké množstvo plateného softvéru. Vydavateľ má všetky alebo väčšinu práv, zatiaľ čo používateľ má obmedzené alebo žiadne práva na čítanie, úpravy a podobne.
  • Slobodné licencie, umožňujúce používať, upravovať a šíriť diela po splnení daných podmienok. Patrí sem napríklad GPL licencia (Linux, Firefox, LibreOffice, Gimp...) a Creative Commons (často sa používa na literatúru, fotografiu, filmovú tvorbu a podobne)
  • Public Domain (žiadne práva nie sú vyhradené, ktokoľvek môže robiť s dielom čokoľvek, vrátane zmazania mena pôvodného autora)