Akým chybám sa vyhnúť?

Nič nie je dokonalé a bolo by naozaj zvláštne, keby bolo. Chyby v textoch sú, a aj keď je to trochu hlúpe a nepríjemné, sú hlavne u začínajúcich autorov. Aj keď aj majster tesár sa... ale to všetci poznáme.

Skôr, ako pošlete niekomu svoje dielo na kontrolu, vydanie, či len nejakú ukážku, skúste opraviť chyby. To sa samozrejme ľahko povie a nie každý to dostatočne dobre dokáže, ale tak snaha sa cení. S opravami začnite čím skôr, nech nie je jedna a tá istá chyba v celej trilógii. Ako sa to stalo napríklad mne :) Tu sú najčastejšie chyby, zamerajte sa (hlavne) na ne:

  1. Opakovanie slov. Napríklad: Jozef potom išiel domov, Mária potom išla do obchodu a Janka, ktorá ostala sama, potom išla do obývačky a pustila si hudbu.
  2. Problémy s čiarkami. Rôzne chýbajúce, prevyšujúce či nesprávne použité bodky, čiarky, otázniky a tak rôzne. Príklad: Ovocie ,zelenina , mäso. Čiarky pomáhajú hlavne správne "korigovať vety" a dlhánske súvetia bez čiarok sú nečitateľné. Čím dlhšie vety, tým menej ľudí to bude čítať dobrovoľne.
  3. Text s diakritikou i bez nej. Bohužiaľ, čoraz viac ľudí píše tak, že sa diakritika niekedy nachádza v texte a občas vypadne, prípadne sa píše bez nej, ale občas sa použije. Takýto text nikto nevezme, alebo zahodí po maximálne 2 stranách. Písať alebo s ňou, alebo bez nej. Na väčšinu diel sa však písanie bez diakritiky nehodí. Príklad: Janka sa s priatelom pozerala na komediu, ktorá nebola vtipná a uz vobec napínavá. Kazdý vedel, ze si budú všetci robiť hlupe zartíky a to je asi tak všetko.
  4. Striedanie časov. Jedna veta v minulom, ďalšia v prítomnom, časté striedanie pohľadov a tak podobne. Z toho má čitateľ (a pri čítaní s časovým odstupom aj autor) neskutočný neporiadok.
  5. Text v celku, bez delenia na odstavce. Hlavne ľudia so slabším zrakom majú výrazné problémy s takto nastaveným textom. Pridlhé odstavce, napríklad na 2 strany, znižujú zážitok z čítania, sťažujú sústredenie a taktiež opravu nájdených chýb.