HTML

Autor kvízu: Stanislav Hoferek

1. Koľko CSS súborov sa dá prepojiť s HTML dokumentom?
 • žiadny
 • jeden
 • pri HTML4 jeden, pri HTML5 neobmedzene
 • neobmedzene
2. Na čo slúži ALT pri vkladaní obrazkov?
 • textový popis obrázku pre webových botov
 • informácia pre používateľa, ktorý nemôže vidieť obrázky
 • zvýšenie šance pre nájdenie stránky pri hľadaní cez vyhľadávače
 • všetko z hore uvedeného
3. Aký problém vzniká pri exportovaní do HTML z programov typu Microsoft Word?
 • obsah možno prezerať len v špeciálnom programe
 • pridáva sa množstvo nepotrebného kódu
 • úpravy textu vyžadujú súhlas s licenciou vydavateľa daného programu
 • nie je možné používať všetky znaky (napríklad ĎŤŇĽ)
4. Ako sa volal prvý plne použiteľný internetový prehliadač?
 • Internet Explorer
 • Mosaic
 • Netscape Navigator
 • Apache

Výsledok =

Správne odpovede: